Kommunikationsanalyse

Hvad er kommunikationsanalyse?

Kommunikationsanalyse er en metode, som har mange forskellige anvendelsesmuligheder. Du kan fx bruge den til medietekster, sagprosa og sproget i samtaler. Derfor regner mange den for både at være en sproglig metode og en mediemetode i Dansk. Fordi den ofte bruges på medietekster, har vi placeret den her under mediemetoder.

Kommunikationsanalyse

På studienet har vi lavet en vejledning i kommunikationsanalyse, som du kan følge trin for trin, så du får alle relevante elementer med i din analyse.

Sådan kan du bruge metoden

Meget ofte bygges kommunikationsanalyse op efter en kommunikationsmodel. Modellerne kan være lidt forskellige, men normalt inddeler de kommunikationen i flere led:

  • Hvem er afsender i kommunikationen?
  • Hvilken meddelelse eller emne kommunikeres?
  • Hvilket medie kommunikeres igennem?
  • Hvem er modtager af kommunikationen?
  • Hvilken effekt har kommunikationen på modtageren?

Ofte vil vi også skulle se på, hvor kommunikationen kan gå galt. Så taler vi om støj i kommunikationen. Det skal opfattes billedligt, idet støj kan være dårlig formidling, uheldige virkemidler og mange andre ting.

Som det sidste i en kommunikationsanalyse skal du vurdere, om medieteksten kommunikerer på en virkningsfuld og effektiv måde. Formår den at påvirke og overbevise sin modtager? 

Her er det en god idé at se nærmere på den rolle, som medietekstens indhold og virkemidler spiller i forhold til modtageren. Kan der være støj i kommunikationen, som gør den mindre virkningsfuld?

I de fleste kommunikationsanalyser giver vi alle led i kommunikationen lige stor opmærksomhed. Men alt efter vores formål kan vi fokusere mere på visse led end på andre. Måske har vi et stærkt fokus på indholdet af medieteksten. Måske er vi mere interesserede i at studere, hvordan et specifikt medie kan bruges til at kommunikere. Eller måske vil vi bruge kommunikation til at karakterisere en afsender.