Nykritisk metode

Her giver vi dig et overblik over den nykritiske metode til analyse og fortolkning af litterære tekster. Metoden er tekstintern. Det betyder, at metoden som udgangspunkt analyserer på tekstens indre træk, uafhængigt af den kontekst, som teksten indgår i. Den nykritiske analysemetode inddrager derfor hverken forfatter, læser eller de samfundsmæssige forhold.

Hvad er den nykritiske metode?

Nykritikken bygger på et autonomt tekstbegreb, og det betyder, at den opfatter teksten som uafhængig af forfatteren, tekstens samtid og læserens oplevelse. Teksten opfattes altså som en selvstændig (autonom) størrelse, der kan læses uden at inddrage noget som helst andet.

Det er den nykritiske analysemetode, du oftest tager udgangspunkt i, når du lærer at analysere i Dansk. Da denne analysemetode er så tekstorienteret, er det vigtigt, at du nærlæser teksten meget grundigt, når du arbejder med den. I en nykritisk læsning søger man at analysere tekstens mindre dele som ord, sætninger, motiver, symboler m.m. over for helheden – og derudfra komme med sine fortolkninger af teksten.

Sådan kan du lave en nykritisk analyse

Den nykritiske analysemetode kan bruges til næsten alle skønlitterære tekster og er altid god at bruge som udgangspunkt i din analyse. Sidder du med en tekst foran dig og er i tvivl om, hvad du kan få ud af den, vil en nykritisk analyse være god til at ”åbne” teksten op for dig.

De vigtige begreber i den nykritiske metode er derfor også dem, du kender fra den ”normale” analyse af tekster...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind