Nykritisk metode

Her giver vi dig et overblik over den nykritiske metode til analyse og fortolkning af litterære tekster. Metoden er tekstintern. Det betyder at metoden som udgangspunkt analyserer på tekstens indre træk, uafhængigt af den kontekst, som teksten indgår i. Den nykritiske analysemetode inddrager derfor hverken forfatter, læser eller de samfundsmæssige forhold.…

...

Hvad er den nykritiske metode?

Nykritikken bygger på et autonomt tekstbegreb, og det betyder, at den opfatter teksten som uafhængig af forfatteren, tekstens samtid og læserens oplevelse. Teksten opfattes altså s…

...

Sådan kan du lave en nykritisk analyse

Den nykritiske analysemetode kan bruges til næsten alle skønlitterære tekster og er altid god at bruge som udgangspunkt i din analyse. Sidder du med en tekst foran dig og er i tvivl om, hvad du kan få ud af den, vil en nykritisk analyse være god til at ”åbne” teksten op for dig.

Alle analysemodeller i Dansk, som findes på Studienet, er skrevet med udgangspunkt i den nykritiske analysemetode, fordi de først og fremmest ser på teksten i sig selv. Men analysemodellerne har ofte også andre punkter med, som ikke er nykritiske. Det kan fx være perspektivering til forfatteren, litteraturhistorien eller samtiden. Når du laver en nykritisk analyse, skal du altså ikke bruge disse punkter, men kun dem, der handler om at analysere selve teksten.

Du kan bruge analysemodellerne som en hjælp til din analyse. Vælg den analysemodel, som passer bedst til genren i din tekst. En analysemodel skal kun bruges som inspiration, og derfor skal du ikke følge punk…

...

Eksempel på nykritisk analyse

Her viser vi et eksempel på en nykritisk analyse. I eksemplet analyseres J.P. Jacobsens novelle ”To verdener” ved hjælp af nykritisk analysemetode.

I begyndelsen af novellen ”To verdener” får vi gennem en beskrivelse af miljøet et billede af de to verdener, der er tale om i titlen. Floden Salzach fungerer som en akse, der deler de to landsbyer i…

...

Begrænsninger ved den nykritiske metode

En begrænsning ved den nykritiske analysemetode er, …

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind