Sådan vælger du metode

Her ser vi på, hvordan du kan vælge en relevant metode, når du arbejder med analyse i Dansk.

Dit formål bestemmer metoden

Metoderne i danskfaget repræsenterer forskellige måder at opfatte forholdet mellem tekst, afsender, modtager og omverden. Nogle metoder analyserer og fortolker udelukkende ud fra selve teksten. Andre metoder inddrager fx tekstens samtid, læserens forståelse eller forfatterskabet som del af analyse og fortolkning.

Metodevalget er derfor afhængigt af, hvilket formål din analyse har. Så du skal tænke over, om du vil lave en fortolkning af teksten i sig selv med en tekstintern metode, eller om du skal bruge teksten til at sige noget om dens forfatter, omverden eller læseren.

Især i de store skriftlige opgaver i gymnasiet og hf, er det vigtigt, at du har metodebevidsthed. På den ene side betyder det, at du i opgaven kort skal forklare, hvad din metode går ud på. På den anden side vil det sige, at du skal have gjort dig nogle overvejelser omkring den metode, som du vælger at bruge i opgaven. Her kan det være en god idé at overveje følgende spørgsmål:

  1. Hvad vil jeg undersøge med metoden?
  2. Hvilke spørgsmål stiller jeg til teksten?
  3. Hvordan vil jeg konkret bruge metoden?
  4. Hvorfor er metoden velegnet til min undersøgelse og mit spørgsmål?

Den genre, som din tekst er i, kan også have indflydelse på, om den ene e...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind