[160]

DHO-bogen

DHO-bogen er den komplette vejledning til alle dele af Dansk-historieopgaven på STX og HHX kaldet DHO. I guiden hjælper vi dig med din arbejdsproces og indholdet i din opgave. 

Der er kun enkelte forskelle på de grundlæggende krav til opgavens udformning på de to uddannelser. Derfor kan du bruge bogens forklaringer til dem begge. På STX skal du dog skrive DHO i slutningen af 1.g, mens du på HHX skal skrive den i løbet af 2.g.

Hvis du skal skrive DIHO på HTX, kan du bruge vores DIHO-bog

Opbygning af DHO-bogen

Vi har bygget bogen op i fire dele, der tilsammen giver dig hjælp og vejledning til alle dele af processen med at forberede og skrive din opgave.

 1. Forberedelse fortæller dig om opgavetypen, faglige metoder, afgrænsning af emne, materialer og problemformulering.
 2. Opbygning forklarer dig, hvordan du skal bygge din opgave op. Du får en grundig vejledning i at skrive hvert enkelt afsnit: indledning, redegørende afsnit, analyserende afsnit, diskussion, konklusion og perspektivering.
 3. Formidling og sprog handler om godt sprog, layout, citater og litteraturliste. Altså alle de formelle krav, du skal leve op til. Til sidst finder  du en liste, som du kan bruge til tjekke, om du har fået styr på alle de ting, der skal indgå i din opgave.
 4. Mundtlig prøve giver dig en vejledning i, hvordan du laver et godt mundtligt forsvar for din DHO. Prøven er obligatorisk på STX og kan forekomme på HHX.

Til sidst giver vi dig nogle gode eksempler på DHO'er. Du får også en skabelon til Word, som hjælper dig med at lave en korrekt opsætning.

De formelle krav

Du kan læse nærmere om kravene på din uddannelse herunder:  

Dansk-historieopgaven på STX
 

Fag: Dansk A og Historie A

Varighed: Bestemmes af den enkelte skole.

Individuel/gruppe: Opgaven er som udgangspunkt individuel, men nogle skoler giver mulighed for at skrive i grupper. Den afsluttende mundtlige prøve er altid individuel.

Tema: Lærerne i Dansk og Historie vælger et overordnet tema for forløbet, som kan være en udviklingstendens (fx forholdet mellem kønnene, krig & fred, menneske & natur), en historisk periode (fx ”Det moderne gennembrud i Dansk og Industrialiseringen i Historie”), eller have fokus på medier eller sprog (fx. ”Udviklingen af partipressen i 1800-tallet”). 

Problemformulering: Du skal selv lave en problemformulering inden for forløbets overordnede tema. Det gør du ved at afgrænse et emne, som du vil arbejde med, og lave en problemformulering. Du får vejledning i at udarbejde problemformuleringen af dine lærere.

Dansk-historieopgaven på HHX
 

Fag: Dansk A og Historie B

Varighed: Du får 12 timer til at skrive opgaven. Dertil kommer et undervisningsforløb, som skolen bestemmer længden af.

Tema: Dine lærere vælger et eller flere temaer. Temaerne kan være en litterær eller historisk periode (fx ”Det moderne gennembrud og industrialiseringen i 1800-tallet”), eller det kan være et mere tværgående tema (fx ”Magt og medier”).

Problemformulering: skolen kan vælge én af følgende modeller:

Du skal vælge blandt en række problemformuleringer, som dine lærere har stillet.

Du skal selv afgrænse et konkret emne og lave en problemformulering inden for forløbets overordnede tema. Du får vejledning i at udarbejde den af dine lærere.

 

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

DHO-bogen

[160]
Bedømmelser
 • 27-05-2022
  Givet af 1.g'er på STX
  Virkelig god hjælp, men der er meget skritligt og mindre til den muntlige del/forsvaret af DHO'en - måske et eksempel på et muntligt oplæg.
 • 27-05-2015
  Givet af 1.g'er på STX
  Har været til stor hjælp! Mange detaljer og gode råd og eksempler.
 • 24-05-2023
  Givet af 1.g'er på STX
  Den er ok
 • 19-05-2023
  Givet af 1.g'er på STX
  virkelig god