DHO-bogen

DHO-bogen er den komplette vejledning til alle dele af  Dansk/historieopgaven på STX og HHX kaldet DHO, samt HTX-opgaven i Dansk/idéhistorie kaldet DIHO. I guiden hjælper vi dig med din arbejdsproces og indholdet i din opgave. 

Der er ikke nogen forskel på de grundlæggende krav til opgavens udformning, så rigtigt mange ting vil vi forklare samlet. Der vil dog også være afsnit undervejs, som handler om specielle krav på én af uddannelserne - er de ikke relevante for dig, springer du dem bare over.  

På STX skal du skrive DHO i slutningen af 1.g, på HHX og HTX vil den ligge i løbet af 2.g.

Opbygning af DHO-bogen

Vi har bygget bogen op i fire dele, der tilsammen giver dig hjælp og vejledning til alle dele af processen med at forberede og skrive din opgave.

 1. Forberedelse fortæller dig om opgavetypen, faglige metoder, afgrænsning af emne, materialer og problemformulering.
 2. Opbygning forklarer dig, hvordan du skal bygge din opgave op. Du får en grundig vejledning i at skrive hvert enkelt afsnit: indledning, redegørende afsnit, analyserende afsnit, diskussion, konklusion og perspektivering.
 3. Formidling og sprog handler om godt sprog, layout, citater og litteraturliste. Altså alle de formelle krav, du skal leve op til. Til sidst finder  du en liste, som du kan bruge til tjekke, om du har fået styr på alle de ting, der skal indgå i din opgave.
 4. Mundtlig prøve giver dig en vejledning i, hvordan du laver et godt mundtligt forsvar for din DHO. Prøven er obligatorisk på STX og kan forekomme på HHX og HTX. 

Til sidst giver vi dig nogle gode eksempler på DHO-opgaver.

De formelle krav

Der er enkelte forskelle på opgaven i STX, HHX og HTX, selvom de fleste grundlæggende krav til opgaverne er ens. Du kan læse nærmere om kravene på din uddannelse herunder:  

Dansk/historieopgaven på STX
 

Fag: Dansk A og Historie A

Varighed: Bestemmes af den enkelte skole.

Individuel/gruppe: Opgaven er som udgangspunkt individuel, men nogle skoler giver mulighed for at skrive i grupper. Den afsluttende mundtlige prøve er altid individuel.

Tema: Lærerne i Dansk og Historie vælger et overordnet tema for forløbet, som kan være en udviklingstendens (fx forholdet mellem kønne, krig & fred, menneske & natur), en historisk periode (fx ”Det moderne gennembrud i Dansk og Industrialiseringen i Historie”), eller have fokus på medier eller sprog (fx. ”Udviklingen af partipressen i 1800-tallet”). 

Problemformulering: Du skal selv lave en problemformulering inden for forløbets overordnede tema. Det gør du ved at afgrænse et emne, som du vil arbejde med, og lave en problemformulering. Du får vejledning i at udarbejde problemformuleringen af dine lærere.

Dansk/historieopgaven på HHX
 

Fag: Dansk A og Historie B

Varighed: Du får 12 timer til at skrive opgaven. Dertil kommer et undervisningsforløb, som skolen bestemmer længden af.

Tema: Dine lærere vælger et eller flere temaer. Temaerne kan være en litterær eller historisk periode (fx ”Det moderne gennembrud og industrialiseringen i 1800-tallet”), eller det kan være et mere tværgående tema (fx ”Magt og medier”).

Problemformulering: skolen kan vælge én af følgende modeller:

 • Du skal vælge blandt en række problemformuleringer, som dine lærere har stillet.

 • Du skal selv afgrænse et konkret emne og lave en problemformulering inden for forløbets overordnede tema. Du får vejledning i at udarbejde den af dine lærere.

 
Dansk/idéhistorieopgaven på HTX
 

Fag: Dansk A og Idéhistorie B

Varighed: Min. 24 timers undervisning og 12 timer til at skrive.

Tema: Dine lærere vælger ét tema, som kan have form af en litterær eller historisk periode (fx ”Det moderne gennembrud og industrialiseringen i 1800-tallet”), et historisk perspektiv på en bestemt teknologi (fx ”Medier og magt – fra Gutenberg til Google), eller det kan være et overordnet begreb (fx "Krig" eller "Demokrati"). 

Problemformulering: skolen kan vælge én af følgende modeller:

 • Du skal vælge blandt en række problemformuleringer, som dine lærere har stillet.

 • Du skal selv afgrænse et konkret emne inden for temaet og lave en problemformulering. Du får vejledning i at udarbejde den af dine lærere.

 

 

 

 

 

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

DHO-bogen

[16]
Bedømmelser
 • 29-04-2014
  giver rigtig god vejledning
 • 19-09-2014
  Givet af 2.g'er på STX
  rigtig god vejledning til en god karakter
 • 21-04-2014
 • 25-12-2014
  Givet af HHX-elev på 3. år