Menneskesynet i kristendommen - Noter i Religion

 • STX 1.g
 • Religion C
 • Ingen givet
 • 5
 • 2043
 • Word2003

Menneskesynet i kristendommen - Noter i Religion

Dette er en opgave om menneskesynet i kristendommen, der sammenligner menneskesynet i Det Gamle Testamente (Første Mosebog) og Det Nye Testamente (Lukas evangeliet).

Indledning:
Vi har i denne opgave fået muligheden for at beskæftige os med temaet ”menneskesyn” i 1. Mosebog, og udvalgte dele af Lukas-evangeliet. Vi vil tage afsæt i de bibelske fortællinger, og forsøge at perspektivere visse aspekter, til noget der stadigt gør sig gældende i samtiden. Aspekter som medmenneskelighed, omsorg, samt forbrydelse og straf, forsøges berørt. Vi vil gennem denne opgave tilstræbe at belyse forskellighederne mellem menneskesyn i henholdsvis Lukas evangeliet og 1. Mosebog, igennem en analyse af udvalgte passager. Afslutningsvis, er tredje del af opgaven dedikeret til en betragtning af menneskesyn i skolen – det værende f.eks. formål og værdigrundlag.

Indhold

1. Menneskesynet i 1. Mosebog, kap. 1-11.
2. Menneskesynet i Lukasevangeliet.
Konklusion

Uddrag

I den gammeltestamentlige urhistorie, hører vi fantastiske fortællinger. Vi hører om hvordan vi, menneskeheden, blev til, og hvordan vi efterfølgende behandler denne jord, og det ansvar der følger med når man bliver sat i toppen af hierarkiet. Da det primære formål med dette afsnit, er at fremhæve menneskesynet, kigger vi primært nærmere på skabelsen, og myten om Kain & Abel.
Da Gud skaber mennesket, og man her kan diskutere jævnbyrdighed, og om hvorvidt Adam var ovenstående, og Eva blev skabt til at være den evigt adlydende og attrå mage (kap.3, v16), skaber han os ikke desto mindre i Sit billede. Vi blev så at sige skabt til at ligne Ham, med Hans værdier og Hans evne til at skelne godt fra ondt. I skabelsesberetningen er der intet andet end Guds ånd. Livet bliver til, men lad os ikke glemme at Gud taler. Han ”taler” og fremmaner gennem ord liv på jorden. Gud holder kaos på afstand, og skaber det rum, hvor vi mennesker kan være til, alene gennem sine ord. Dette er centralt for os som mennesker, ordet - ord som ”Jeg elsker dig”, kan være dét der skiller vort liv fra kaos til lykke... Køb adgang for at læse mere

Menneskesynet i kristendommen - Noter i Religion

[3]
Bedømmelser
 • 17-05-2011
  en goooooooood opgaveeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 • 13-03-2014
  nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
 • 10-03-2009
  Den opgave er inspirierende