Overblik

Du får her en oversigt over, hvad du kan komme ind på, når du skal analysere en novelle. Du kan bruge punkterne til at få et overblik, og du kan klikke på dem for at få meget mere hjælp til de enkelte dele af analysen.

HUSK: Du skal ikke komme ind på alle punkterne i din analyse. Derimod skal du vælge at gå i dybden med de ting, som er vigtige/relevante i netop den novelle, du sidder med.

Handling: Hvad handler novellen om? (kort fortalt)

Konflikt og problemstilling: Hvad er novellens centrale konflikt eller problemstilling?

Opbygning: Hvordan er novellens handling bygget op? Hvordan udvikler handlingsforløbet sig?

Fortælleteknik: Hvordan er novellen fortalt? Hvilken fortæller er der? Hvilken synsvinkel benytter fortælleren mest? Hvordan virker fortælleteknikken på læseren?

Personer: Hvordan kan du karakterisere de centrale personer i novellen? Hvilken funktion har de centrale personer i forhold til hinanden?

Miljø: Hvordan kan du karakterisere miljøet i novellen? Og hvilken funktion har miljøet/miljøerne i novellen?

Sprog: Hvordan kan du karakterisere sprogbrugen og replikkerne i novellen? Hvad kan sprogbrugen være med til at sige om novellens personer/miljøer/tema/konflikt?

Modsætninger: Er der nogen centrale modsætninger i novellen? Hvilke temaer eller problemstillinger bringer modsætningerne på banen?

Symboler: Er der nogen ting, navne eller ord, som har en symbolsk betydning i novellen? Hvilke betydninger kan der ligge i symbolet?

Tema og budskab: Hvad er de centrale temaer i novellen? Og hvad kan novellens budskab(er) være i forhold til temaet/problemstillingen?

Slutningen: Ligger der nogen særlig betydning i den måde, novellen slutter på?

Titlen: Ligger der nogen særlig betydning gemt i novellens titel?

Fortolkning: Hvordan kan du samlet set fortolke novellen? Hvad kan novellen dybest sige noget om? Fx i forhold til temaet, problemstillingen, budskabet, den litterære periode eller lignende.

Perspektivering: Kan du perspektivere novellen til noget interessant? Fx en udvikling i samfundet, en tendens i den litterære periode eller lignende.