Perfektum (førnutid)

Perfektum dannes med to have som hjælpeverbum

Perfektum er en sammensat tid, som dannes på følgende måde:

Hjælpeverbet to have i præsens (nutid) + det følgende verbum i perfektum participium (kort tillægsform).

Det ser sådan ud i praksis:

I have walked five hundred miles.

It has found us! RUN!

Hjælpeverbet kan også være sammentrukket med subjektet:

I’ve lost my mind.

She’s done it again!

Fordi hjælpeverbet to have skal bøjes i præse…

...

Perfektum bruges om noget fortidigt, som stadig er relevant i nutiden

Perfektum (førnutid) bruges til at beskrive noget, som startede i fortiden, men som alligevel har en slags forbindelse til nutiden. Det kan fx være noget, som stadig er i gang eller noget, som stadig er relevant:

I have worked on this ana…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind