Verber (udsagnsord)

Verber er sprogets kerne

Verber er den vigtigste ordklasse på det engelske sprog. Faktisk indeholder enhver komplet sætning på engelsk mindst ét verbum:

War never changes.

Can you feel the love tonight?

The FBI have been watching you for a long time.

Betydningsmæssigt er der meget forskel på verber. Mange almindelige verber angiver handlinger (do, run, jump, swim…), men de kan også bruges til at beskrive fx hvordan noget er (be, seem, appear…) eller hvad nogen ejer (have, own, possess…).   

Verber optræder primært som verballed (udsagnsled) i sætninger (markeret med ‘O’). Verballeddet er kernen i en sætning, som fortæller …

...

Kend forskel på tid og form

Når du arbejder med verber, er det vigtigt at kunne skelne mellem verbernes tider og verbernes former.

De fleste verber kan bøjes i fem hovedtider på engelsk: Præsens (nutid), præteritum (datid), perfektum (førnutid), pluskvamperfektum (førdatid) og futurum (fremtid). tider her.">Du kan læse mere om verbernes tider her.

De fleste engelske verber findes desuden i syv forskellige former (nogle af formerne ser…

...

De tre typer af verber

Der findes overordnet set tre forskellige typer af verber på engelsk. Fuldverber, hjælpeverber og modalverber.

Fuldverber

Fuldverber er de verber, der kan stå alene i en sætning. De kan altså stå som det eneste verbum i verballedet - og hvis de står i imperativ (bydeform), kan de endda danne en hel sætning i sig selv! Et fuldverbum har med andre ord ikke brug for andre verber for at danne en sætnings verballed:

Deirdre loves nature.  

William skipped class yesterday.

Help!

Run!

De kan dog også sagtens indgå i sammensatte verballed. Bemærk at fuldverbet altid er hovedverbum og altid står til sidst i et sammensat verballed:

Deirdre has always loved nature.

William will probably skip class again tomorrow.

Næsten alle verber kan fungere som fuldverber.

Hjælpeverberne be, have og do

Engelsk indeholder h…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind