Præpositioner (forholdsord)

Præpositioners funktion

Præpositioner bruges til at beskrive, hvordan ting eller begreber er placeret i forhold til hinanden, eller hvordan de er relateret til hinanden - fx i forhold til tid, rum, oprindelse eller materiale.  

School starts at 8 o’clock.

The vampire sleeps in his coffin.

I received an email from my mother.

The castles were made of stone.

På denne side kan du læse de generelle grammatiske regler, som gælder for brug af præpositioner. På de følgende sider kan du læse specifikt om tidspræpositioner, stedspræpositioner og præpositioner i faste forbindelser.

Typer af præpositioner

For at få et bedre overblik over præpositionerne, kan man dele dem op i nogle overordnede kategorier ud fra deres funktion. Bemærk dog, at mange af de mest brugte præpositioner kan optræde i flere forskellige kategorier, afhængig af den konkrete sammenhæng. In bruges fx både om tid, sted og i en lang række faste forbindelser.   

Tidspræpositioner

Tidspræpositioner angiver placering i tid. Nogle bruges om helt specifikke tidspunkter, mens andre kan bruges til at beskrive længere tidsforløb på forskellige måder.

My birthday falls on a Friday this year.

Meet me at 5 o’clock.

Vampires sleep during the day.

Du kan læse mere om tidspræpositioner her.

Stedspræpositioner

Stedspræposistioner angiver placering i rum. Nogle bruges primært om ting, som står stille, mens andre kan bruges til at angive fx bevægelse eller retning.

Petunia lives in London.

Plea

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind