Placering af adverbier og adverbialled

Introduktion til adverbialled (biled)

Et adverbialled (biled) er et sætningsled, som består af enten …

...

Adverbialled placeres forskelligt alt efter deres betydning

Adverbialled er svære at placere korrekt, fordi reglerne for placering både afhænger af adverbiets betydning og af, hvordan sætningens verballed (udsagnsled) ser ud. Bemærk at mange af de følgende er tommelfingerregler, da adverbialled ofte kan flyttes rundt, hvis man har brug at understrege noget bestemt i sætningen.

Grundlæggende set kan adverbialled placeres tre steder i en sætning - i starten, i midten eller i slutningen.

I starten

Når et adverbialled placeres i starten af en sætning står det foran subjektet (grundleddet). Nogle gange er det adskilt fra resten af sætningen …

...

Lange adverbialled placeres først eller sidst i sætningen

Lange adverbialled består af flere ord, men indeholder ikke nødvendigvis adverbier. De siger ofte noget om den tid eller det sted, som sætningen foregår i. På engelsk skal lange adverbialled placeres enten først eller sidst i sætningen. Ofte er begge dele muligt:

I like to explore the countryside during my summer holidays.

During my summer holidays, I like to explore the countryside.

Bemærk at adverbialleddet her består af en præposition (forholdsord), et pronomen (stedord), et adjektiv (tillægsord) og et sub…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind