Adjektiver (tillægsord)

Adjektiver har en beskrivende funktion

Adjektiver lægger sig til substantiver (navneord) eller pronominer (stedord) og giver en eller anden form for beskrivelse af de ord, som de lægger sig til. I følgende eksempel beskriver adjektivet obvious fx pronominet it, mens adjektivet …

...

Adjektiver kan placeres på forskellige måder

Adjektiver kan generelt placeres på tre forskellige måder i en sætning.

For det første kan de stå foran det ord, som de beskriver. Her indgår adjektivet i det samme sætningsled, som det beskrevne ord:

The beautiful dress was …

...

Gradbøjning af regelmæssige adjektiver

Regelmæssige adjektiver bøjes enten med tilføjelse af endelserne -er/-est eller med more/most, afhængig af hvor mange stavelser de har og hvilken endelse de har.

En stavelse

Regelmæssige adjektiver på en stavelse bøjes altid med -er/-est.

Strong/stronger/strongest

To stavelser

Regelmæssige adjektiver på to stavelser bøjes med -er/-est, hvis de ender på -y, -er, -ow eller konsonant + -le.

Pretty/prettier/prettiest

Clever/cleverer/cleverest

Narrow/narrower/narrowest

Gentle/gentler/gentlest

Regelmæssige adjektiver på to stavelser bøjes normalt med more/most, hvis de har andre endelser end de ovennævnte.

Silent/more silent/most silent

Scared/more scared/most scared

Adjektiver på to stavelser er de sværeste at bøje korrekt, fordi bøjni…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind