Stort begyndelsesbogstav

To vigtige begreber - proper nouns og proper adjectives

Proprier (egennavne) hedder proper nouns på engelsk. Det er en underkategori til substantiver (navneord), som bruges om navne på helt specifikke ting. Proprier skrives normalt med stort begyndelsesbogstav.

Engelsk har dog også en helt særlig type adjektiver (tillægsord), som kaldes proper adjectives. Proper adjectives dækker over de engelske adjektiver, som er afledt af et proprium. På engelsk skriver man også proper adjectives med stort begyndelsesbogstav.

Mange af reglerne for stort begyndelsesbogstav, som vi gennemgår nedenfor, skyldes at det engelske sprog både opererer med proper nouns og proper adjectives.

NB: Det er dog ikke udelukkende disse to typer ord, som skrives med stort. Fx er der en række substantiver, som bruges til høflig tiltale eller som formelle titler, som også skrives med stort. Dem kan du også læse om nedenfor. 

Navne på personer, lande, byer og organisationer

På både dansk og engelsk har vi en grundlæggende regel om, at proprier (egennavne) skrives med stort. Det vil sige navne på fx personer, lande, byer og organisationer:

Her name is Sandra, she was born in England and she currently lives in New York, where she works at the Institute for American Values.

Titler på engelsk

Titler på bøger, film og lignende er proprier (egennavne) og skrives derfor med stort begyndelsesbogstav. Ved sammensatte proprier i bog- og filmtitler er der dog stor forskel på dansk og engelsk, fordi man på engelsk normalt skriver alle vigtige ord i titlen med stort, mens man på dansk ofte kun skriver det første ord med stort:

Lord of the Flies -> Fluernes herre

The Good, the Bad and the Ugly -> Den gode, den onde og den grusomme

Bemærk at småord som fx artikler (kendeord), præpositioner (forholdsord) og konjunktioner (bindeord) normalt ikke skrives med stort - medmindre et af dem er det første ord i titlen.

Særlige regler for sagprosa

Der er kan være undtagelser fra tendensen til  at skrive alle vigtige ord i en titel med stort, især når det gælder sagprosa. I overskrifter til avisartikler er det fx mest normalt, a...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind