Do-omskrivning

Do-omskrivning kan bruges til spørgsmål, nægtelse og emfase

Do-omskrivning betyder, at man indsætter to do som hjælpeverbum i en sætning. Det bruges til følgende tre funktioner på engelsk: 

Spørgsmål: Do you believe in the Tooth Fairy?

Nægtelse: No, and I do not believe in Santa Claus either.

Emfase: I do believe in the Easter Bunny, however.

Hvordan laver man do-omskrivning?

Når du laver do-omskrivning af en sætning, skal du gøre to ting:

1. Indsæt en passende bøjning af to do som hjælpeverbum.

2. Omskriv sætningens hovedverbum til infinitiv (navnemåde).

Det er meget vigtigt, at du husker begge dele. I en sætning med to do som hjælpeverbum er det altid kun to do, som er bøjet i forhold til tid, person og tal. Hovedverbet står i infinitiv og er altså ikke bøjet.

Lad os se på nogle eksempelsætninger før og efter do-omskrivning. Læg særlig mærke til hvad der sker med hovedverbet, når vi indsætter to do:

1. Rhea lived in Germany -> Did Rhea live in Germany?

2. Basil enjoys music -> Basil does not enjoy music.

3. They make me angry. -> They do make me angry.

Som du kan se, bliver bøjningen af hovedverbet ‘flyttet’ til to do i hver sætning - både når det gælder præteritum (datid) i eksempel 1 og kongruens i præsens (nutid) i eksempel 2. Kun i eksempel 3 ser hovedverbet ens ud i de to versioner - og det er kun fordi præsensformen i 3. person flertal er identisk med infinitivformen.

Hvornår har man brug for do-omskrivning?

Do-omskrivning bruges til tre forskellige ting: Spørgsmål, nægtelse (med not...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind