Kopulative verber og subjektsprædikat

...

Subjektsprædikater er afgørende for valget mellem adjektiv og adverbium

Når du skal afgøre om et bestemt ord i en sætning skal være adjektiv eller adverbium, kommer det an på, hvilken del af sætningen ordet beskriver. Ofte vil et beskrivende ord umiddelbart efter et verballed være et adverbium, som siger noget om v…

...

To be er (næsten) altid et kopulativt verbum

To be er det mest brugte kopulative verbum. Det er sjældent, at danskere laver adjektiv-adverbium fejl i sætninger med to be, fordi det som regel er meget tydeligt, at to be introducerer et subjektsprædikat. Hvis du ser på de to eksempler nedenfor er det fx tydeligt, at det sidste ord i hver sætning giver en beskrivelse af subjektet…

...

Andre verber, som kan være kopulative

Ud over to be og sanseverberne findes der også en række andre kopulative verber, som kan bruges til at introducere et subjektsprædikat (omsagnsled til grundled), som ‘peger tilbage på’ subjektet. Her er nogle af de mest almindelige, med tilhørende eksempelsætninger. I alle eksemplerne siger det efterfølgende ord noget om subjektet og er derfor subjektsprædikat. Derfor bruger vi adjektiv (tillægs…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind