Adverbier (biord)

Adverbier har en beskrivende funktion

Adverbier bruges til at beskrive verber, adjektiver, andre adverbier eller hele sætninger. I følgende eksempelsætning kan du se alle fire funktioner i praksis:

Fortunately, very intelligent students work incredibly hard.  

Vi har markeret de fire adverbier i sætningen. Hard beskriver verbet work. Very beskriver adjektivet intelligent. Incredibly beskriver adverbiet hard. Fortunately beskriver hele sætningen.

Nogle adverbier er afledt af adjektiver tilføjet en -ly endelse (fx fortunate + -ly), men andre er født som adverbier (fx very).  

Adverbier bliver ofte forvekslet med adjektiver. Du kan læse mere om forskellen på adjektiver og adverbier her.

Adverbier kan beskrive verber

Adverbier kan lægge sig til verballeddet i en sætning og fx sige noget om, hvilken måde noget bliver gjort på, eller hvor ofte noget sker:

Minor characters in horror movies often die violently, but the hero usually survives miracul

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind