Modalverber (mådesudsagnsord)

...

Modalverbernes egenskaber

Udover kun at eksistere i begrænsede former har modalverber også en række andre unikke egenskaber:

Modalverber skal altid indgå i et sammensat verballed, de kan ikke stå alene

You must believe me!

Her består verballeddet af modalverbet must og hovedverbet believe. Hvis vi fjerner hovedverbet, giver sætningen ingen mening: You must me.

You can dance, you can jive

Modalverber følges altid af et andet verbum i infinitiv (navnemåde) uden to

I could cry every time the do…

...

Can/could

Can/could bruges grundlæggende set i tre forskellige betydninger på engelsk: Mulighed, evne og tilladelse. Lad os se på nogle konkrete eksempler:

Mulighed/muligvis

Moving to a new city can be difficult.

It could be my mother calling, so I won’t pick up the phone.

They could be at the party already, they left before we did.

Evne

I can speak Spanish fluently.

Even a tiny dose of venom from this frog can kill 100 people.

I couldn’t read when I was four, so I just…

...

May/might

May/might har grundlæggende de samme mulige betydninger, men der er dog nogle små forskelle på dem.

For det første kan de beskrive, at noget muligvis gælder. I denne betydning angiver may en lidt større sandsynlighed end might.

For det andet bruges de om tilladelse, særligt i formelt eller høfligt sprog. I denne betydning er might endnu mere formelt og høfligt end may.  

Her er nogle eksempler på begge betydninger:

Muligvis

We might be able to get there on time if we hurry.

The weather report says that we may have a white Christmas this …

...

Must

Must bruges i to forskellige betydninger. For det første kan det bruges om noget, som er sikkert eller næsten sikkert. For det andet kan det bruges om noget, som er påkrævet (fx i forhold til love, regler eller aftaler). Her er nogle eksempler:

Sikkert eller næsten sikkert

My phone must be broken, I cannot turn it on.

The door is still locked, …

...

Should

I modsætning til shall bliver should ofte brugt på moderne engelsk. Should bruges overordnet set i to forskellige betydninger. For det første kan det fortælle, at noget er meget sandsynligt. For det andet kan det betyde, at noget er stærkt anbefalet. Vi ser på nogle eksempler på begge betydninger:

Meget sandsynligt

I’ve taken this kind of test plenty of times, it should be easy!

We should be able to catch the plane if we leave now.

The soup has only been in the fridge for two days, it should still be good.

Stærkt anbefalet

A rich man like you should really give something to charity.

You should t…

...

Will

Will bruges generelt i to betydninger på engelsk, som dog begge har noget med fremtid at gøre. For det første kan det sige noget om, hvad der rent faktisk kommer til at ske i fremtiden (forudsigelse). For det andet kan det sige noget om, hvad man planlægger at gøre i fremtiden (hensigt).

I begge betydninger er will et stærkt modalverbum, som antyder, at det man forudsiger eller har til hensigt med stor sandsynlighed eller helt sikkert kommer til at ske. Her er nogle eksempler på begge betyd…

...

Would

Would bruges generelt i samme betydninger som will (forudsigelse eller hensigt). Would bruges dog især ved enten datid eller hypotetiske situationer (hvor man fx forestiller sig, hvad der ville ske, hvis noget andet skete). Her er nogle eksempler:

Forudsigelse

As they hit the iceberg, the crew knew that they would never come home again.

They hoped their house would survive the earthquake.

John Hammond assured his visitors that everything would be fine.

Hensigt

If I had a milli…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind