Adjektiv eller adverbium?

Adjektiver og adverbier beskriver forskellige ordklasser

Når du skal vurdere, om et bestemt ord skal være et adjektiv (tillægsord) eller et adverbium (biord), er det vigtigt at være opmærksom på, hvad ordet beskriver i sætningen - hvad det ‘lægger sig til’.

Adjektiver beskriver substantiver (navneord) og pronominer (stedord)

Xia is an excellent student.

Adjektivet excellent beskriver substantivet student.

She is very talented.

Adjektivet talented beskriver pronominet she.

Adverbier beskriver verber (udsagnsord), adjektiver, adverbier og hele sætninger.

Many students travel extensively after graduation.

Adverbiet extensively beskriver verbet travel.

They say travelling makes them feel extremely free.

Adverbiet extremely beskriver adjektivet free.

Some of them

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind