Konjunktioner (bindeord)

Sideordnende konjunktioner

Sideordnende konjunktioner bruges til at vise, at sætninger eller dele af sætninger er sideordnede - dvs. at ingen af dem er underordnet de andre.

De mest almindelige sideordnende konjunktioner er med en populær huskeregel kendt som FANBOYS - for, and, nor, but, or, yet og so.  

Hvis to helsætninger er sideordnede, er de normalt adskilt med komma:

He was a bit nervous about the exam, but he was confident that he would pass.

Hvis det blot er to dele af en sætning, som er sideordnede, bruges komma til gengæld ikke:

He brought his books and his computer for the exam.

Underordnende konjunktioner

Underordnende konjunktioner bruges normalt til at indlede en ledsætning - for at vise, at ledsætningen er underord...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind