Verbernes former

Det er vigtigt at kende forskel på tid og form

På engelsk kan verber optræde i forskellige former. Det er i mange sammenhænge vigtigt at kunne skelne mellem et verbums tid og et verbums form, da nogle former bruges til flere forskell…

...

Verbernes syv former

De fleste engelske verber har syv forskellige former, som har hver deres funktion (nogen af dem ser dog ens ud). Nedenfor giver vi en kort opsummering med enkelte eksempler. På de følgende sider kan du se flere detaljer om formerne imperativ, infinitiv, perfektum participium og præsens participium. Hvis du vil læse mere om de former, som kun bruges til at danne en bestemt tid, så henviser vi i stedet til det relevante afsnit under Verbernes tider.

Imperativ (bydeform) bruges til ko…

...

De fire finitte verbalformer kan stå alene

Fire af verbets former er finitte - det vil sige, at de i sig selv…

...

De tre infinitte verbalformer kan ikke stå alene

Tre af verbets former er infinitte.  De kan ikke stå alene som verballed (udsagnsled), men s…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind