Den bestemte artikel (the)

Bestemt artikel = substantiver i bestemt form

På engelsk bruger vi den bestemte artikel the til at sætte substantiver (navneord) i bestemt form. På dansk har vi ti…

...

Ubestemt form på engelsk - bestemt form på dansk

I mange af de situationer, hvor vi på dansk bruger bestemt form af et substantiv, bruger vi i stedet ubestemt form på engelsk. Det er en meget typisk fejl for danskere, at vi kommer til at bruge den bestemte artikel the for meget, fordi vi oversætter tilsvarende danske udtryk lidt for direkte. Vi gennemgår nogle af de typiske problemer herunder.

Bemærk at de fleste af eksemplerne i dette afsnit er baseret på samme overordnede princip:

På dansk skriver man ofte substantiver i bestemt form, selvom de beskriver noget generelt. Engelsk bruger typisk kun bestemt form, hvis substantivet rent faktisk beskriver noget bestemt.

Generelle begreber

På dansk er vi meget glade for at sætte generelle, abstrakte begreber i bestemt form. Vi siger fx ‘livet’, ‘døden’, ‘videnskaben’, ‘naturen’, ‘samfundet’ og ‘den globale opvarmning’.

På engelsk…

...

Bestemt form på engelsk - ubestemt form på dansk

Som du kan se ovenfor er den mest typiske fejl for danskere, at vi kommer til at sætte den bestemte artikel the ind på steder, hvor den ikke hører til. Det sker dog også, at vi laver den omvendte fejl, fordi der også findes danske udtryk uden bestemt artikel, som til gengæld kræver den på engelsk.

Faste udtryk med same, following og first, second, third, etc…

På dansk kan det variere, om vi bruger bestemt artikel i udtryk som “(den) samme... “, “(den) følgende…” eller “(den) første...

På engelsk bruger man til gengæld altid bestemt artikel i de tilsvarende udtryk med ordene same, following og first, se…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind