Noter

I disse noter får du en hurtig oversigt over de vigtigste grammatiske regler på engelsk, opdelt ud fra de vigtigste ordklasser. Du kan finde mere dybdegående information om de enkelte emner på de følgende sider i kompendiet. …

...

...

Substantiver (navneord)

Substantiver angiver navne på fx dyr, planter, ting, fænomener, følelser, begivenheder og begreber. De fleste substantiver kan bøjes i bestemthed og tal.

Flertalsbøjning

De fleste substantiver bøjes i flertal med -s:

 • Lion/lions
 • Bicycle/bicycles
 • Hat/hats

Substantiver med visse endelser bøjes ofte (men ikke altid) anderledes:

 • -s/-ch/-sh/-x/-z i ental = -es i flertal (watch/watches)
 • Konsonant + -y i ental = -i…

...

Adjektiver og adverbier (tillægsord og biord)

Adjektiver beskriver substantiver (navneord) og pronominer (stedord):

 • A green hat. (green beskriver substantivet hat)
 • It is beautiful. (beautiful beskriver pronominet it)

Adverbier beskriver verber, adjektiver, andre adverbier og hele sætninger:

 • He spoke softly. (softly beskriver verbet spoke)
 • She was extremely intelligent. (extremely beskriver adjektivet intelligent)
 • They moved incredibly swiftly. (incredibly beskriver det andet adverbium swiftly)
 • Obviously, you are mistaken. (obviously beskriv…

...

Artikler (kendeord)

Artikler viser substantivers bestemthed. Ubestemt artikel (a/an) angiver ubestemt ental. Bestemt artikel (the) angiver bestemt form, men siger ikke noget om subjektets tal.

Ubestemt artikel (a/an)

A bruges, når følgende ord starter med en konsonantlyd:

 • A car, a year

An bruges, når følgende ord starter med en vokallyd:

 • An apple, an hour

Bemærk at forkortelser kan have en anden startlyd end det udtryk, som de er er en forkortelse af:

 • Lisa is a Member of Parliament/Lisa is an MP.

I mange situationer bruger engelsk ubestemt ar…

...

Præpositioner (forholdsord)

Præpositioner bruges typisk til at beskrive placering i tid eller sted. De indgår også i en lang række faste forbindelser, ofte i kombination med bestemte substantiver (navneord). Bemærk at flere af de mest almindelige præpositioner (fx at/in/on) kan optræde i alle tre sammenhænge, med forskellige betydninger.

Tidspræpositioner

De vigtigste tidspræpositioner er on, at, in, for, during og by.

On bruges om dage og datoer:

 • I always play football on Wedne…

...

Ordstilling, stort begyndelsesbogstav og komma

Her kan du læse om vigtige grammatiske regler, som ikke hører til en bestemt ordklasse.

Ordstilling

Der er nogle vigtige forskelle mellem engelsk og dansk, når det gælder reglerne for ordstilling.

Engelsk har normalt ligefrem ordstilling, så subjekt (grundled) kommer før udsagnsled (verballed) - også selvom sætningen starter med et adverbialled (biled):

 • He lives in Portugal. (her er ordstillingen den samme på dansk: ‘Han bor i Portugal’)
 • Last year he lived in Spain. (her har dansk omvendt ordstilling: ‘Sidste år boede han i …

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind