Præsens participium (lang tillægsform/ing-form)

Introduktion til ing-form

Præsens participium (lang tillægsform) kaldes også for en ing-form, fordi den dannes ved en tilføjelse af endelsen -ing. Denne form kan bruges i meget forskellige sammenhænge på engelsk og er derfor ofte kilde til forvirring. Nedenfor gennemgår vi en række af disse sammenhænge med eksempler.

Bemærk at vi generelt kalder formen for ing-form i dette afsnit, fordi denne betegnelse er så udbredt og fordi vi nogle steder omtaler situationer, hvor formen faktisk holder op med at fungere som et verbum.

Udvidet tid dannes med ing-form

Ing-form bruges sammen med hjælpeverbet to be til at danne udvidet tid.

They are playing football. (de spiller fodbold lige nu og her)

The icecaps are melting (igangværende proces)

John was sleeping when his wife called him. (en handling, der bliver afbrudt af en anden handling)

While Jill and Peter were working on the test, Haley and Larry were copying their answers. (parallelle forløb)

Udvidet tid bruges groft sagt til at angive, at en handling er i gang på et bestemt tidspunkt, men kan også bruges til andet. Du kan læse mere om udvidet tid her.

Et verbum efter en præposition skal stå i ing-form

Hvis et verbum kommer efter en præposition (et forholdsord), skal det altid stå i ing-form.

She is good at playing

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind