Ordklasser

Engelske ord kan inddeles i ti forskellige ordklasser, baseret på ordenes betydning og den måde, de evt. kan bøjes på.

Nedenfor kan du se en kort oversigt over alle ti, samt en håndfuld konkrete eksempler til hver ordklasse.  

Ordklasse

Eksempler

Verbum (udsagnsord)

to run, to love, to be, to sing

Substantiv (navneord)

dog, house, information, happiness

Artikel (kendeord)

the, a, an

Pronomen (stedord)

he, hers, that, which, himself, somebody

Adjektiv (tillægsord)

blue, sweet, happy, pretty, tall

Adverbium (biord)

happily, very, comfortably, beautifully

Præposition (forholdsord)

at, under, on, to, from, into, for, by

Konjunktion (bindeord)

and, but, or, if, whether, because

Numerale (talord)

third, three, first, second, eight 

Interjektion (udråbsord)

ouch, ha, wow, hi, oh no, hmm

Alle ordklassernes funktioner og former er uddybet yderligere i hver deres kapitel i grammatikken. Klik på en ordklasse for at springe til den relevante sektion.