Ordklasser

Engelske ord kan inddeles i ti forskellige ordklasser, baseret på ordenes betydning og den måde, de evt. kan bøjes på.

Nedenfor kan du se en kort oversigt over alle ti, samt en håndfuld konkrete eksempler til hver ordklasse.  

OrdklasseEksempler
Verbum (udsagnsord)to run, to love, to be, to sing
Substantiv (navneord)dog, house, information, happiness
Artikel (kendeord)the, a, an
Pronomen (stedord)he, hers, that, which, himself, somebody
Adjektiv (tillægsord)blue, sweet, happy, pretty, tall
Adverbium (biord)happily, very, comfortably, beautifully
Præposition (forholdsord)at, under, on, to, from, into, for, by
Konjunktion (bindeord)and, but, or, if, whether, because
Numerale (talord)one, two, three, first, second, third
Interjektion (udråbsord)ouch, ha, wow, hi, oh no, hmm

Alle ordklassernes funktioner og former er uddybet yderligere i hver deres kapitel i grammatikken. Klik på en ordklasse for at springe til den relevante sektion.