Regneregler

Differentialkvotienter for udvalgte funktioner

Skemaet herunder indeholder differentialkvotienterne for en lang række funktioner:

Nr.f(x)f '(x)
1k0
2   ax + b   a
3e^xe^x
4a^x   a^x \cdot \ln(a)   
5x^{a}ax^{a-1}
6\sqrt{x}\frac{1}{2\sqrt{x}}
7\frac{1}{x}-\frac{1}{x^2}
8\ln(x)\frac{1}{x}
9\cos(x)-\sin(x)
  10  \sin(x)\cos(x)

Du finder vores beviser for en lang række af differentialkvotienterne på siden Bevis for udvalgte differentialkvotienter.

Regneregler for differentiation

Oversigt

Sumreglen\left ( f(x) + g(x) \right )' = f'(x) + g'(x)
Differensreglen\left ( f(x) - g(x) \right )' = f'(x) - g'(x)
Produktreglen\left ( f(x) \cdot g(x) \right )' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)
Kvotientreglen\left ( \frac{f(x)}{g(x)} \right ) ' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{\left ( g(x) \right )^2}
Konstantreglen\left ( k \cdot f(x) \right )' = k \cdot f'(x)
Kædereglen\left ( f(g(x)) \right )' = f'(g(x)) \cdot g'(x)
Reglen om differentiation af sammensatte
funktioner med lineær indre funktion
\left ( f(ax+b) \right )' = a \cdot f'(ax+b)

Reglen om sammensatte funktioner med lineær indre funktion er et specialtilfælde af kædereglen.

Sumreglen

Sætning. Sumreglen.

Hvis funktionerne f og g er differentiable, så er funktionen

+ g

differentiabel og

(f+g)'(x) = f'(x) + g'(x)

Sætningen bevises på siden Bevis for sumreglen, differensreglen og konstantreglen.

Eksempel

Funktionen h er givet ved

h(x) = x^2 + 8.

Vi diffe...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind