Differentiabilitet og afledte funktioner

Differentiabilitet i et punkt

Definition. Differentiabilitet i et punkt.

En funktion f er differentiabel i x0, hvis x0 ligger i Dm(f) og differenskvotienten

\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}

har en grænseværdi for Δ→ 0. Funktionen er altså differentiabel i x0, hvis differentialkvotienten f '(x0) eksisterer.

Når du skal undersøge, om differenskvotienten har en grænseværdi for Δ→ 0, så kan du bruge Tretrinsreglen.

Differentiabilitet fra højre og venstre

Definition. Differentiabilitet fra højre og venstre i et punkt.

En funktion f er differentiabel fra højre i x0, hvis x0 ligger i Dm(f) og differenskvotienten

\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}

har en grænseværdi for Δx → 0+.

En funktion f er differentiabel fra venstre i x0, hvis x0 ligger i Dm(f) og differenskvotienten

\frac{f(x_0+\Delta x)-f(x_0)}{\Delta x}

har en grænseværdi for Δx → 0-.

Bemærk, at hvis differenskvotienten har en grænseværdi i x0 for Δ→ 0+ og Δ→ 0- , og de to grænseværdier er ens, så har differenskvotienten en grænseværdi i x0 for Δ→ 0, dvs. at funktionen er differen...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind