Emneopgave (HHX)

Hvis du går på HHX, skal du typisk skrive en emneopgave om differentialregning. Det kan også være, at du skal skrive flere, mindre emneopgaver om forskellige dele af differentialregning, fx en opgave om sammenhængen mellem differens- og differentialkvotienten og en anden opgave om optimering. Emneopgaverne skal bl.a. bruges, hvis du skal til mundtlig eksamen.

Du kan få hjælp til at skrive emneopgave om differentialregning ved at læse i dette kompendium, hvor vi gennemgår vigtige begreber og metoder. Kompendiet indeholder også en lang række eksempler, hvor vi bruger den teori, vi har gennemgået.

En emneopgave kan fx indeholde den vigtigste teori fra emnet, eksempler og nogle udvalgte beviser. I en emneopgave om differentialregning kan det fx være relevant at inddrage begreberne differenskvotient og differentialkvotient, tangentens ligning, sammenhængen mellem differentialkvotienten, monotoniforhold og lokale ekstrema samt optimering. Hvis du vælger at gennemgå et bevis, kan det fx være et bevis for en differentialkvotient eller en regneregel. Du finder vores beviser på siderne med beviser.

Din lærer vil typisk stille nogle krav til, hvad emneopgaven skal indeholde. Når du skriver din opgave, skal du derfor tage udgangspunkt i det oplæg, du får fra din lærer.