Typiske spørgsmål til mundtlig eksamen

Her har vi samlet en række eksempler på spørgsmål, som du kan blive stillet under samtaledelen af den mundtlige eksamen i Matematik. Sammen med spørgsmålene finder du vores svar.

A- og B-niveau

Hvad er differenskvotienten for en funktion i et punkt?

Se 'Differenskvotient' i noterne.

Hvad er differentialkvotienten for en funktion i et punkt?

Se 'Differentialkvotient' i noterne.

Hvilken sammenhæng er der mellem differenskvotienten og differentialkvotienten i et punkt?

Se 'Differentialkvotient' i noterne.

Hvilken geometrisk fortolkning har differentialkvotienten i et punkt?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvad er tretrinsreglen? Kan du give et eksempel, hvor du bruger tretrinsreglen?

Se 'Tretrinsreglen' i noterne.

Hvad betyder det, at en funktion er differentiabel?

Se 'Differentiabilitet' i noterne.

Kan du give et eksempel, hvor du bruger nogle af regnereglerne for differentiable funktioner?

Se eksemplet i noterne.

Kan du bestemme en ligning for tangenten til grafen for f(x) = x² i et punkt?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

Hvilken sammenhæng er der mellem monotoniforholdene for en funktion f og fortegnet for den afledte funktion f '?

Se 'Monotoniforhold' i noterne.

Hvordan kan vi bruge differentialregning til at bestemme lokale ekstrema for en funktion?

Se 'Ekstrema' i noterne.

Har f(x) = x³ - 3x et globalt minimum i intervallet [0;2]? Hvordan kan vi bestemme et evt. globalt minimum?

Klik for svar
 

Kun brugere med et Studienet medlemskab kan se dette indhold. Køb adgang.

A-niveau

Kan du give et eksempel, hvor du bruger kædereglen?

Se eksempel i noterne....

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind