Eksamen

På eksamenssiderne kan du få hjælp til at forberede dig på skriftlig og mundtlig eksamen:

Du kan læse mere om skriftlig og mundtlig eksamen i Matematik i eksamensvejledningerne.

Her får du et uddrag fra beviset for konstantreglen:

Vi antager, at funktionen f er differentiabel i x0.

Vi definerer nu en ny funktion g:

g(x) = k,   x\mathbb{R}

Funktionen g er en konstant funktion, så g er differentiabel og

g'(x) = 0

Da g er differentiabel i ethvert x, så er g differentiabel i x0. Da både f og g er differentiable i x0, så er · f(x) = g(x) · f(x) differentiabel i x0, ifølge produktreglen.

Differentialkvotienten kan bestemmes ved at bruge produktreglen.

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind