Dispositioner

Her kan du se en række eksempler på eksamensspørgsmål inden for emnet Differentialregning. Vi har lavet et forslag til en disposition til hvert spørgsmål.

Du kan læse mere om, hvordan du kan lave en disposition i vejledningen til mundtlig eksamen.

A-niveau

Spørgsmål 1

Forklar, hvad sammensatte funktioner er. Udled formlen for differentiation af sammensatte funktioner.

Forslag til disposition

Spørgsmål 2

Definér, hvad der forstås ved at en funktion er differentiabel i x0. Bevis regnereglen for differentiation af produktet af to differentiable funktioner.

Forslag til disposition

Spørgsmål 3

Udled differentialkvotienten for f(x) = xn, n ∈  \mathbb{Z}. Differentiér en selvvalgt funktion, hvor du bruger mindst én af regnereglerne for differentiable funktioner.

Forslag til disposition

B-niveau

Spørgsmål 1

Redegør for, hvad det vil sige, at en funktion f er differentiabel i x0. Bevis, at funktionen  f(x) = \sqrt{x} er differentiabel for alle x0 > 0, og at differentialkvotienten er

f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x_0}}

Forslag til disposition

Spørgsmål 2

Redegør for sammenhængen mellem sekanthældning og tangenthældning. Bevis en af regnereglerne for differentiable funktioner.

Forslag til disposition

Spørgsmål 3

Forklar, hvad det vil sige, at en funktion f er differentiabel i x0. Bevis, at f(x) = ax2 + bx + c er differentiabel for alle x0, og at differentialkvotienten er f '(x0) = 2ax0 + b. Giv et eksempel på differentiation af produktet af to differentiable funktioner.

Forslag til disposition