Beviser

Her får du en oversigt over vores beviser inden for differentialregning.

Du kan fx bruge beviserne, når du forbereder dig på mundtlig eksamen. Du kan også bruge beviserne, når I arbejder med differentialregning i undervisningen.

Oversigt over beviser

Ekstra forklaringer i beviserne

Mange af beviserne indeholder omskrivninger af matematiske udtryk eller ligninger. Vi har tilføjet ekstra forklaringer til omskrivningerne. Du finder vores forklaringer ved at holde musen over de lighedstegn og pile, hvor der er en blå, stiplet linje under. Her er et eksempel: