[22]

Videnskabs­teori

Her får du hjælp til videnskabsteori på STX, HHX og HTX. Videnskabsteori udgør en vigtig del af din mundtlige eksamen i SRP eller SOP. Her skal du bruge teorien til at reflektere over dit projektarbejde, når du forsvarer dit studieretningsprojekt eller studieområdeprojekt.

Først ser vi på hvad videnskabsteori er. Her går vi tæt på de spørgsmål, som videnskabsteorien stiller, og forklarer de basale videnskabsteoretiske begreber, som du kan få brug for i dit arbejde i gymnasiet. Derefter ser vi på de faglige metoder i de største af gymnasiets fag. 

Du kan også læse om de videnskabelige hovedområder og deres metoder. Derefter forklarer vi, hvordan du kan bruge den videnskabelige basismodel til at planlægge og reflektere over projektarbejde. Til sidst har vi lavet et afsnit om centrale videnskabsteoretiske tilgange, hvor vi ser på positivisme, hermeneutik, falsifikationsteori, paradigmeteori og socialkonstruktivisme.

I denne webbog har vi fokus på videnskabsteori, som du let kan anvende i din forberedelse af mundtlig eksamen i SRP og SOP eller i mundtlige prøver i DHO, DIHO, SRO og SRC. Dette kaldes også for basal videnskabsteori. 

Mere litteratur om videnskabsteori

Ønsker du at læse mere om videnskabsteori, herunder læse mere om hvilken viden, der opfattes som videnskabelig, kan vi anbefale bogen ”Videnskabsteori for begyndere” af Torsten Thurén.

Uddrag

Her kan du læse et uddrag fra vores kompendie:

Hvad er forskellen på metode og videnskabsteori?

Fagenes metoder er ikke videnskabelige metoder!

Vi ved, at der har været en del begrebsforvirring, når man snakker om fagenes metoder. Det er derfor vigtigt, at du er helt med på, hvad der er en faglig metode, og hvad der er en videnskabelig metode.

De faglige metoder er de metoder, som de forskellige fag anvender (kildekritik, nykritisk analyse, spørgeskemaundersøgelse, billedanalyse osv.). Derimod handler en videnskabelig metode (hermeneutik, induktiv, hypotetisk deduktiv mv.) om, hvordan man søger at skabe ny viden, og hvilken sandhedsværdi man tillægger de resultater, man har fundet.

Fokus på fagenes metoder

I de store skriftlige opgaver er det vigtige fagenes metoder og ikke videnskabelige metoder, og det gælder også i dine projekter. Du skal dog vide noget om videnskabelige metoder, når du går til mundtlig eksamen. Derfor anbefaler vi, at du læser afsnittet om videnskabelige hovedområder, der giver et hurtigt overblik over videnskabelige metoder.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

Videnskabsteori

[22]
Bedømmelser
 • 14-06-2023
  Givet af 3.g'er på STX
  jeg savner metoder indenfor humanistiske fag
 • 11-04-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 17-02-2024
  Givet af 3.g'er på STX
 • 05-06-2023
  Givet af 3.g'er på STX