Idéhistorie

Her viser vi dig, hvordan du kan bruge Idéhistorie i de store opgaver på htx. Faget har en stor bredde, da det har metoder fra både almenhistorie, idéhistorie og teknologihistorie. Så typisk afhænger metodevalg af de spørgsmål, du undersøger. Vi ser på muligheder og begrænsninger i metoderne.

Hvad kan du undersøge med Idéhistorie?

Idéhistorie handler om, hvordan menneskets måde at forholde sig til verden på har udviklet sig gennem tiden. Det gør faget ved at undersøge samspillet mellem teknologier, ideer og historisk udvikling.

Faget arbejder i høj grad med cases, hvor man undersøger kildemateriale og teorier til ide- og teknologihistoriske problemstillinger og historisk udvikling. Et godt eksempel er oplysningstiden, hvor historiske forandringer i magtforhold spiller sammen med videnskabelige gennembrud og en øget tro på den menneskelige fornuft.

Der kan også være cases, hvor der arbejdes i et nutidigt perspektiv. Det kunne fx være en case om genteknologi, hvor teknologiske muligheder inden for biovidenskaben udfordrer vores ideer om mennesket, hvilket skaber store etiske spørgsmål.  

Det empiriske grundlag for en case vil i reglen bestå af konkret kildema...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind