Idéhistorie

Her kan du få et overblik over de metoder, som man typisk vil anvende i Idéhistorie. 

Hvilke metoder bruges i Idéhistorie?

Idéhistorie er et humanistisk fag. Derfor spiller den hermeneutiske metode en central rolle i faget. Meget af dit faglige arbejde handler om at analysere og fortolke specifikke tekster, som kan bruges til at give et billede af, hvordan menneskets verdenssyn og filosofi har udviklet sig over tid. Du kunne fx analysere en tekst om astronomi fra middelaldren for at forstå, hvordan tanken om Jorden som universitets centrum påvirkede datidens verdensopfattelse.

Idéhistorie er beslægtet med Historie. Dermed kan du møde den kildekritiske metode, som blandt andet handler om at vurdere forskellige kilders troværdighed i forhold til at udtale sig om deres emne. I Idéhistorie vil du dog typisk beskæftige dig mere med overordnede udviklinger end specifikke begivenheder, så derfor vil du sandsynligvis møde et større antal sekun...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind