Naturvidenskabelige fag: biologi, fysik, kemi og bioteknologi

Naturfagene arbejder på stor set samme måde, så derfor behandler vi disse fag under ét. Vi vil nu gennemgå forskellige måder det kunne være relevant at bruge et af fagene på i SRP eller SOP.

Teoretisk beregning

En teoretisk beregning kan fx bruges til teoretisk at sige noget om konsekvenserne af en bestemt handling. Det kunne fx være en undersø...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind