Naturvidenskabelige fag: biologi, fysik, kemi og bioteknologi

Naturfagene arbejder på stor set samme måde, så derfor behandler vi disse fag under ét. Vi vil nu gennemgå forskellige måder det kunne være relevant at bruge et af fagene på i SRP eller SOP.

Teoretisk beregning

En teoretisk beregning kan fx bruges til teoretisk at sige noget om konsekvenserne af en bestemt handling. Det kunne fx være en undersøgelse af konsekvenserne ved at bruge A-kraft. Hvis du laver en teoretisk beregning, kunne din opgave fx være at finde ud af, hvor lang tid restprodukterne fra et A-kraftværk skal deponeres, før de udgør en sundhedsrisiko. Her skal du skrive i dit metodeafsnit skrive, hvilke centrale formler, du har anvendt. Til eksamen kan du så blive spurgt om, hvordan du rent faktisk har lavet udregningerne, og måske blive bedt om at lave dem igen på tavlen.

Eksperimenter

En af de vigtigste metoder i naturvidenskab er at lave eksperimenter. Man kan sige, at eksperimenter er tilrettelagte observationer af naturen.  

Et eksperiment i Fysik kunne fx være at eftervise halveringstykkelsen i bly af stråling. Et eksperiment i Biologi kunne fx være at undersøge nødvendigheden af sollys for planters vækst. 

Systematiske observati

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind