Hermeneutik

Introduktion

Hermeneutik betyder ‘fortolkningslære’. Grundtanken i hermeneutikken er, at menneskets forståelse af tekster ikke er direkte, men altid kræver en analyse og fortolkning. Denne analyse og fortolkning vil desuden altid være påvirket af modtagerens forforståelse, så forskellige personer kan analysere og fortolke samme tekst med forskelligt resultat.  

Hermeneutikken spiller en særlig vigtig rolle indenfor det humanistiske fakultet, fordi den hermeneutiske metode er velegnet til at analysere og fortolke tekster af alle typer. 

...

Den hermeneutiske metode

Den hermeneutiske metode er en metode til at analysere tekster. ‘Tekster’ skal her forstås i forhold til det udvidede tekstbegreb, så det kan også sagtens være billeder eller medieprodukter, som man arbejder med.

Den hermeneutiske metode kan opdeles i følgende trin:

1) Modtageren møder teksten med en forforståelse, som blandt andet er påvirket af modtagerens opdragelse, kultur og erfaring med andre tekster.

2) Modtageren analyserer de enkelte dele i teksten med udgangspunkt i sin forforståelse.

3) Modtageren bruger sin analyse til at lave en samlet fortolkning af teksten, som også er påvirket af forforståelsen.

4) Fortolkningen af teksten ændrer på modtagerens forståelse.

5) Den nye forståelse danner udgangspunkt for en ny analyse og fortolkning.

6) Den nye analyse og fortolkning ændrer igen på modtagerens forståelse

I princippet kan processen fortsætte i det uendelige, da de s…

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind