Hermeneutik

Hermeneutik handler om fortolkning og forståelse

Ordet hermeneutik betyder læren om fortolkning af tekster (som også kan være film, billeder mm.). Som mennesker fortolker vi konstant. Selvom du måske tænker på fortolkning som noget, der foregår i dansktimerne og handler om svære tekster eller mærkværdige kunstværker, så fortolker du også i din hverdag. Som mennesker forsøger vi nemlig hele tiden at forstå vores medmenneskers udsagn, meninger og handlinger, ellers kunne vi slet ikke fungere sammen. 

Hermeneutikken kan vi se som en generel teori om, hvordan mennesker fortolker, forstår og lærer. Den er grundlaget for de fleste humanistiske videnskaber. Disse videnskaber beskæftiger sig nemlig med mennesket og menneskeskabte udtryk som fx tekster, situationer, sociale sammenhænge, kulturfænomener og historiske problemstillinger. 

Når vi arbejder inden for naturvidenskaberne, så undersøger vi principielt en ‘død’ natur, som følger bestemte lovmæssigheder. Planeter kan ikke selv vælge, om de vil overholde fysikkens love. Løver har ikke moralske overvejelser om at dræbe deres byttedyr. Kemiske forbindelser har ikke specielle ønsker om, hvordan de binder sig til hinanden. 

Med humanvidenskaberne er det anderledes, for her undersøger vi noget, som er resultatet af menneskelige intentioner, valg og vilje. Samtidigt må vi tage højde for at mennesket og menneskeskabte udtryk altid hører til i bestemte sproglige, kulturelle og historiske sammenhænge. Vi må også tage højde for, at vi selv hører til bestemte sproglige, kulturelle og historiske sammenhængen, som farver vores forståelse af verden.

Når vi til eksempel skal forstå en historisk kilde, så har vi behov for at vide noget om den sammenhæng, kilden er fra, og de intentioner, som ophavsmanden til kilden har haft. Samtidigt skal vi være ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind