Faglige metoder

Hvad er faglige metoder?

Når du skal i gang med at arbejde med fagene i de store projekter og opgaver, skal du bruge de metoder, som du normalt bruger i undervisningen. Du skal altså bruge fagets metoder. På de næste sider ser vi nærmere på spørgsmålet: hvad er faglige metoder?

En af hovedpointerne i de store skriftlige opgaver er, at du skal vise, at du er bevidst om, hvilke metoder du bruger til at besvare dine problemstillinger. Så til mundtlige eksaminer og prøver i de store opgaver skal du kunne:

  • redegøre for de metoder, du har brugt i de to fag (husk, det skal være to forskellige metoder)
  • begrunde, hvorfor du bruger netop de metoder, du gør. Hvorfor er den her metode egnet til at besvare netop denne problemstilling?

Et eksempel kunne være en problemstilling i Biologi, hvor du skal eftervise, at nitrater fra landbruget faktisk ender i vandløb. Her virker det n...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind