Hvad er videnskabsteori?

Videnskabsteori et et studium af, hvordan vi skaber viden, og om denne viden er sikker. Videnskabsteori handler altså om, hvad der kendetegner videnskaben helt overordnet. 

Videnskabsteori på gymnasiet kaldes for basal videnskabsteori, den handler specifikt om, hvordan gymnasiets fag bruger deres metoder til at skabe viden. 

På de kommende sider vil give dig nogle begreber og forklaringer, der kan hjælpe dig til at karakterisere de former for viden, som vi arbejder med i gymnasiets store opgaver og i undervisningen generelt. Det gør vi ved tage udgangspunkt i disse grundlæggende spørgsmål:

Du kan bruge forklaringerne på de næste sider som noter, når du forbereder præsentationen af dit projekt før den mundtlige eksamen eller prøve. Vi kan ikke anbefale, at du inddrager alle begreberne i en præsentation af en større skriftlig opgave. Men vælg 3-4 stykker ud, som særligt siger noget om din opgave. 

Det vigtige er også, at du bruger dem til at reflektere over opgavens indhold og ikke bare til at karakterisere den. Det gør du ved at overveje, hvordan begrebet kan karakterisere dit arbejde, hvorfor du har valgt en bestemt tilgang, samt hvilke muligheder og begrænsninger, din tilgang har givet dig.