Dansk

Der er flere forskellige metoder, du kan anvende i Dansk. I store opgaver kan du lave enten skønlitterære analyser, analyser af sprog og sagprosa eller analyse af medier. Her får du overblik over de forskellige metoder i Dansk. 

Empirien i Dansk

Dansk arbejder med sprog, litteratur og medier. Faget undersøger mere overordnet, hvordan mennesket udtrykker sig, og hvad udtryksformerne siger om samfundet, kulturen og historien.

Fagets empiriske grundlag er tekster. Tekst skal forstås meget bredt. Det kan være alle former for trykte tekster, men det kan også være medieklip, billeder, hjemmesider, lydoptagelser og meget andet. For at forstå teksterne, vil man analysere og tolke deres indhold.

Faget arbejder både med fiktion og non-fiktion. Derudover vil faget af og til indsamle empirisk materiale i form af fx prøver på tale- eller skriftsprog.

Metoder i Dansk

Overordnet hører Dansk til det humanistiske hovedområde, idet faget beskæftiger sig med at forstå og tolke menneskets tanker og kulturprodukter. Det...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind