Historie

Her ser vi på, hvordan du kan arbejde med Historie i de store skriftlige opgaver. Historie er både et humanistisk og et samfundsvidenskabeligt fag, som kan anvende metoder fra begge hovedområder.

Hvad kan du undersøge med Historie?

Historiefaget handler om at undersøge og fortolke historien. Det sker først og fremmest gennem analyse af historiske kilder, som altså er fagets empiri. Ved at fortolke kilden forsøger historikeren at få en forståelse af forhold i historien.

Kilderne fortolkes ud fra en kildekritisk tilgang, hvor det handler om at vurdere kildens troværdighed og pålidelighed i forhold til de begivenheder, den fortæller om. Vi foretager kildekritik, fordi kilderne siger noget om en fortid, vi ikke selv er del af.

Kilderne kan være af forskellige typer. Beretninger er kilder, som direkte skildrer historiske begivenheder. Levn er kilder, som ikke direkte skildrer begivenheder, men kan sige noget om fortidens levevilkår eller tænkemåder.

Det er dog i høj grad de spørgsmål, du stiller til en kilde, der bestemmer, om du ser den som en beretning eller et levn. En kilde er altså afhængig af,...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind