Samfundsvidenskab: Kvantitativ og kvalitativ metode

Det samfundsvidenskabelige hovedområde

Samfundsvidenskab er den del af videnskaben, som beskæftiger sig med en række aspekter af menneskelige fællesskaber, hvilket vil sige samfundet, herunder sociale, økonomiske og politiske forhold. Nogle problemstillinger, man typisk vil placere inden for samfundsvidenskab, er fx:

  • Hvilken økonomisk betydning vil det have for dansk økonomi, hvis Danmark indtræder i den fælles valuta (Euroen)?

  • Hvorfor opstår bandekriminalitet?

  • Hvilke faktorer spiller ind, når politikerne skal tage et politisk standpunkt?

Her kunne man foranlediges til at tro, at man befinder sig under humanioras metode, fordi man beskæftiger sig med noget, mennesket har skabt. Helt så enkelt er det dog ikke!

Samfundsvidenskaben ønsker nemlig ikke kun at forstå enkeltstående fænomener, men ønsker at forklare generelle sammenhænge (hvorfor stiger arbejdsløsheden, når inflationen falder?).

Til at forstå sammenhænge bruger man primært de kvalitative metoder, som er i familie med hermeneutikken, og til at forklare sammenhænge bruger man primært de kvantitative metoder, som er i familie med de naturvidenskabelige metoder.

Kvalitative metoder

De kvalitative metoder er de, der behandler kvalitative empiriske data.

Kvalitative data er groft sagt data, som ikke kan måles, men er f...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind