Socialkonstruktivisme

Introduktion

Socialkonstruktivisme er en nyere tilgang til videnskabsteorien, som stiller spørgsmålstegn ved, om videnskaben kan opnå ægte viden om verden.

Ifølge socialkonstruktivismen er vores viden om verden blot en social konstruktion, som et fællesskab af mennesker har dannet ved hjælp af et fælles sprog og fælles begreber. Det er ikke noget, som beskriver en virkelighed uafhængig af mennesket. Når vi fx taler om bestemt dyreart inden for biologien, så er vores definition af denne dyreart blot en social og sproglig konstruktion, som lige så godt kunne være lavet på en anden måde. Det er ikke noget, som afspejler en virkelighed uden for os selv. 

Der findes mange forskellige grene af socialkonstruktivismen. Inden for nogle grene mener man, at selv vores naturvidenskabelige verdensbillede skal ses som en social konstruktion. I dette perspektiv beskriver vores viden om fx fysiske love eller molekylers sammensætning ikke sandheder om verden, men er også sociale konstruktioner.   

Der findes dog også mere moderate grene af socialkonstruktivismen. Her kan der fx være en holdning om, at socialkonstruktivismen primært bør anvendes inden for humaniora og samfundsvide...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind