Socialkonstruktivisme

Hvad er socialkonstruktivisme?

Socialkonstruktivisme er en nyere tilgang til videnskabsteori. Tilgangen stiller spørgsmålstegn ved traditionelle videnskabelige idealer om objektivitet og rationalitet. For socialkonstruktivismen er viden ikke sand og objektiv, men en social konstruktion styret af historiske, sociale og kulturelle processer. 

På samme måde afviser socialkonstruktivismen, at videnskab er en rationelt styret jagt på en objektiv sandhed. Vores videnskabelige teorier afspejler således ikke verden objektivt, men er tilfældige og kunne have været anderledes. Dette skyldes ifølge socialkonstruktivisterne, at sandhed skabes i sociale processer. 

Ifølge socialkonstruktivismen spiller vores sprog en afgørende rolle for vores evne til at erkende og dermed skabe viden om verden. Grundtanken er, at verden simpelthen opleves og erkendes gennem vores sprog. Fordi sproget er skabt historisk og socialt, vil det således også skabe oplevelse og erkendelse, som er historisk og socialt bestemt. Fordi sproget er på den måde, har vi reelt ikke mulighed for at skabe en objektiv erkendelse af verden. 

Vores viden er skabt af magt og diskurser

Ifølge socialkonstruktivisterne er det nødvendigt at undersøge begrebet magt, hvis vi vil forstå, hvorfor bestemte videnskabelige teorier præger vores kultur. De mener nemlig, at de videnskabelige teorier er udtryk for bestemte tankemønstre, som har haft større succes end andre mønstre. Disse mønstre kaldes også for diskurser. 

Til enhver tid vil forskellige diskurser kæmpe om magten i samfundet. Dette kaldes også for antagonistiske diskurser. Den dominerende diskurs vil have mulighed for at definere sandheden. Dette kaldes også for en hegemonisk diskurs. 

Et godt eksempel er debatten om klimaforandringer, hvor de senere årtier har været præget af en kamp mellem to diskurser. På den ene side klimaskeptikere og på den anden side klimaforkæmpere. I det meste af den vestlige verden lader det til, at klimaforkæmperne for tiden er den dominerende diskurs, men i USA ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind