Økonomiske fag: afsætning og virksomhedsøkonomi

Metoderne for de økonomiske fag på hhx er stort set ens, og derfor gennemgås de sammen. Først vil vi se på, hvad fagene beskæftiger sig med, dets empiri. Dernæst vil vi se på de metoder, som fagene bruger i undersøgelser. Til sidst vil vi se på muligheder og begrænsninger i fagene.

Empirien i fagene

Afsætning og Virksomhedsøkonomi er to fag, som supplerer hinanden.

Virksomhedsøkonomien arbejder med, hvordan virksomheder i en markedsøkonomi kan være bæredygtige. Det vil sige, hvordan de både kan skabe overskud og agere ansvarligt over for medarbejdere, kunder og samfundet.

Afsætning arbejder med virksomheders udvikling og markedsføring. Det vil sige, at faget ser på, hvordan virksomheder og kunder agerer på et marked.

For at få viden om virksomheder, kunder og markeder, bruger fagene overordnet to typer empiriske data. Hårde data er hovedsageligt statistisk materiale fx spørgeskemaundersøgelser med lukkede spørgsmål eller fra Danmarks Statistik eller økonomiske rapporter fra virksomheder. Det er præcise talstørrelser, som kan omsættes i diagrammer, tabeller og...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind