Samfundsfag

Hvad er samfundsfags metoder?

I samfundsfag ligger fokus i SRP-arbejdet på din samfundsfaglige viden. Du skal altså i høj grad anvende den viden, du har tilegnet dig på klassen til at løse de problemstillinger, din opgaveformulering ridser op.

I samfundsfag vil du som regel skulle:

  1. beskrive og anvende samfundsvidenskabelige teorier og modeller
  2. behandle og indsamle empiri

Samfundsfaglig empiri kan opdeles i to grupper:

  • Kvantitative data (data som kan omsættes til målelige størrelser), som eksempel data fra spørgeskemaer (af afkrydsningstypen) fra f.eks. www.surveybank.aau.dk, økonomiske nøgletal fra statistikbanker som f.eks. statistikbanken.dk, mv.
  • Kvalitative data (groft sagt, data som ikke kan måles), som f.eks. interviews, artikler mv.

Samfundsfaglige teorier og modeller

Når du arbejder med samfundsfaglige teorier og modeller, skal du huske på, at de kun er forklaringsforsøg på forhold i virkeligheden. Husk også på, at forskellen mellem teori og model er, at teori er et forsøg på at forklare en begivenhed eller adfærd, mens en model er en skematisk og ofte en forenklet fremstilling af en teori.

Eksempel på en problemstilling:

”Diskuter ud fra forskellige økonomiske teorier, hvordan finanskriser kan begrænses.”

Til denne problemstilling skal du selv vha. informationsindsamling finde en række samfundsfaglige teorier, du mener, er anvendelige, og bruge dem til at forklare nogle sammenhænge og virkninger i...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind