Hvordan foregår videnskabelig forskning?

Her ser vi på, hvordan videnskabelig forskning foregår. Det kan karakteriseres ud fra nogle centrale begrebspar, som du også kan bruge til at analysere dit eget arbejde i fag og projekter på gymnasiet.

Nomotetisk vs. ideografisk

Et fag eller en videnskab er nomotetisk, når deres undersøgelser handler om at undersøge det generelle, universelle og lovmæssige. Her er de naturvidenskabelige fag et godt eksempel. Naturvidenskaberne vil ofte søge at opstille kausale forklaringer (årsag-virkning), som har en karakter af en generel lovmæssighed. Vi kan også sige at de nomotetiske videnskaber enten skaber ny teori eller afprøver eksisterende teori. 

Et fag eller en videnskab er ideografisk, når undersøgelserne handler om at forstå eller forklare betydningen bag unikke genstande, som fx menneskeskabte kulturprodukter. De humanistiske fag er overvejende ideografiske. Deres undersøgelser går meget ofte ud på at forstå intentionen bag menneskeskabt betydning, fx meningen med en novelle eller de politiske drivkræfter i en krig. Det kaldes også for intentionelle forklaringer. I nogle ideografiske undersøgelser vil man inddrage teorier, som kan hjælpe med at forklare de fænomener, som man ser på. Det kan fx være sociologisk teori om individualitet, som bruges til at forstå fremstillingen af personerne i en moderne roman. 

To begreber, der er nært knyttet til skellet mellem nomotetisk og ideografisk, er generaliserbarhed og objektivitet. Ideografisk viden (om fx tolkningen af en bestemt roman) er ofte vanskelig at generalisere ud fra, og processen med tolke intentionerne kan også risikere at være subjektiv. 

Diakron vs. synkron

De to begreber er især knyttet til historiefaget, men kan også anvendes i andre fag. De handler om, hvordan man undersøger et fænomen eller emne. 

Hvis du laver en diakron undersøgelse har du fokus på en udvikl...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind