[1]

AP Noter HHX

Her finder du noter til de forskellige emner, du kan støde på i faget Almen Sprogforståelse på HHX. 

Vi hjælper dig med at få styr på grammatikken, så du fx kan bestemme ordklasser, lave sætningsanalyser på både dansk, engelsk og tysk, og så du kan lave helsætningsanalyser.

Derudover kommer vi ind på andre sproglige emner, som du skal arbejde med i AP på HHX. Det gælder fx semantik og pragmatik, som er godt at vide noget om, når du skal analysere forskellige former for kommunikation. Derudover kommer vi ind på andre sproglige emner, som fx sproghistorie og forskelle mellem talesprog og skriftsprog.

Kompendiet er skrevet i noteform, så du let kan få overblik over de forskellige emner, og så har vi også lavet links til andre kompendier, hvor du kan læse mere dybdegående om de forskellige emner. 

Uddrag fra Semantik

Denotation og konnotation

 • En analyse af denotation og konnotation i en tekst kan vise, om teksten er vinklet i en bestemt retning - fx om den er overvejende positiv eller negativ om et bestemt emne
 • Denotation er et begreb, der bruges om ords grundbetydning - altså den neutrale og bogstavelige betydning.
  • Fx er ordet 'hest's denotation 'et stort, firbenet hovdyr'
  • Alle ord har en denotation
 • Ord kan derudover have konnotationer - altså en bestemt værdiladning som man tænker på, når man møder ordet i en bestemt sammenhæng
  • Fx hvis du kalder en person for en "torsk" - her mener du sikkert, at personen er inkompetent, har gjort noget dumt el.lign. Den konnotative betydning er altså negativt ladet.
   • Her er denotationen (altså grundbetydningen) af ordet "torsk" en rovfisk, der bl.a. lever i Nordsøen. Ordet har kun den negative konnotation, fordi vi som talere af dansk er enige om, at en torsk repræsenterer noget dumt.
 • Hvis en tekst har mange ord med konnotationer, vil den fremstå som om den er vinklet mod en bestemt holdning til emnet
  • Ses ofte i genrer som fx taler, debatindlæg, digte eller romaner

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind

AP Noter HHX

[1]
Bedømmelser
 • 30-10-2023
  Givet af HHX-elev på 1. år