Dispositioner

Du kan se en række eksempler på eksamensspørgsmål om funktioner og tilhørende forslag til dispositioner i kompendiet Funktionstyper.

Her får du et uddrag fra siden Parallelforskydning:

Vandret og lodret parallelforskydning

En graf kan forskydes vandret eller lodret, eller den kan forskydes vandret og lodret samtidig. Hvis en graf, der er givet ved forskriften f(x), parallelforskydes c enheder i x-aksens retning og k enheder i y-aksens retning, så er den nye graf givet ved forskriften

f(- c) + k

Enhver parallelforskydning af en graf kan laves ved at forskyde grafen vandret og lodret.

Eksempel: Parallelforskyd grafen for f

Ovenstående figur viser grafen for funktionen f(x) = ex. Vi har markeret punktet A(0,1) på grafen og punktet B(3,2), der ligger til højre for grafen. Vi vil gerne parallelforskyde grafen, så A parallelforskydes over i ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind