Hvad er et andengradspolynomium?

Hvad er et andengradspolynomium?

Et andengradspolynomium er en funktion på formen

f(x) = ax2 + bx + c,   a, b, c\mathbb{R}, a ≠ 0

Bemærk, at når vi arbejder med andengradspolynomier, så kalder vi typisk koefficienterne a, b og c. Du kan læse mere om koefficienterne på siden Koefficienterne a, b og c.

Eksempel

Herunder er tre eksempler på andengradspolynomier. Ud for hvert polynomium kan du aflæse værdien af koefficienterne a, b og c.

Polynomium  a    b    c  
f(x) = 2x2 + 3x - 523-5
g(x) = x2 - 2x + 41-24
h(x) = -x2 + 4x - 10-14-10

Andengradspolynomier og andengradsligninger

Læg mærke til, at et andengradspolynomium f er en funktion, dvs. at f beskriver sammenhængen mellem to variable: den uafhængige variabel x og funktionsværdien y = f(x). Et andengradspolynomium er altså ikke det s...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind