Forskrift, graf og andre repræsentationsformer

​​​Funktion og funktionsforskrift

 • En funktion er en matematisk beskrivelse af sammenhængen mellem to eller flere variable, fx f(x) = + 3.
 • Når en variabel y afhænger af en anden variabel x, så siger vi, at y er en funktion af x.
 • Når y er en funktion af x, så skriver vi y = f(x).
 • y kaldes den afhængige variabel, mens kaldes den uafhængige variabel.
 • Det matematiske udtryk "f(x) = + 3" kaldes forskriften eller regneforskriften for funktionen f.
 • Funktioner er kendetegnet ved, at de til en værdi af x knytter netop én værdi af y.
 • Værdien af f(x) for en given værdi af x kaldes funktionsværdien. Fx er f(2) funktionsværdien, når x = 2. Funktionsværdien f(2) udtales "f af 2".

Grafen for en funktion

 • Grafen for funktionen y = f(x) består af punkterne med koordinaterne (x,y).
 • Vi kan skitsere grafen for en funktion ved at opstille en tabel med nogle værdier af den uafhængige variabel, bestemme de tilhørende funktionsværdier, tegne punkterne ind i et koordinatsystem og forbinde punkterne.
 • Du kan få hjælp til at tegne grafen for en funktion med et CAS-værktøj i vores vejledninger til WordMat, GeoGebra, Maple og TI-Nspire.
 • Førstekoordinaterne til skæringspunkterne mellem graferne for to funktioner f og g bestemmes ved at løse ligningen f(x) = g(x). Hvis x0 er førstekoordinaten til et skæringspunkt, så er f(x0) andenkoordinaten.
 • Ikke alle kurver er grafer.

Paral

...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind