Funktionstyper

Du kan finde vores noter til forskellige typer af funktioner her:

Her kan du se et uddrag fra kompendiet Lineære funktioner:

Når vi kender forskriften for en lineær funktion f(x) = ax + b, så kan vi tegne grafen for funktionen således:

  1. Grafens skæringspunkt med y-aksen har koordinaterne (0,b). Skæringspunktet markeres i et koordinatsystem.
  2. Tallet a er grafens hældning, dvs. at når vi "går 1 ud ad x-aksen", så skal vi "gå a op ad y-aksen". Vi tager udgangspunkt i skæringspunktet, går 1 ud ad x-aksen og a op ad y-aksen og markerer punktet. Husk på, at hvis a er negativ, så skal vi gå ned ad y-aksen. Det nye punkt har koordinaterne (1,b + a).
  3. Vi tegner ...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind