Dispositioner

En disposition er en oversigt over strukturen i en opgave eller et oplæg. En disposition til mundtlig eksamen i Matematik er altså en oversigt over, hvordan du vil strukturere dit oplæg. I dispositionen skriver du de vigtigste hovedpunkter, som du vil omkring i dit oplæg.

Der er ikke nogen faste krav til, hvordan en disposition skal se ud, eller hvor detaljeret den skal være, men typisk vil den være skrevet i stikordsform frem for sammenhængende tekst og evt. være opstillet i punktform.

Vi anbefaler, at du benytter stikordsform eller korte sætninger, når du laver dispositioner til mundtlig eksamen i Matematik, fordi det gør dispositionerne mere overskuelige og dermed nemmere at finde hjælp i, hvis du går i stå i dit oplæg. Desuden er der mindre risiko for, at du kommer til at læse op af dispositionerne. Ligni...

Teksten herover er kun et uddrag. Køb medlemskab for at læse den fulde tekst.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind