Dispositioner

En disposition til mundtlig eksamen i Matematik er en kort oversigt over, hvad du vil sige i dit oplæg til eksamen.

Hold din disposition kort og overskuelig

Der er ikke nogen faste krav til, hvordan en disposition skal se ud, eller hvor detaljeret den skal være. Vi anbefaler, at du benytter stikord eller skriver korte sætninger, fordi det gør dispositionerne mere overskuelige.

Ligninger, formler, udregninger og lignende, som ikke kan skrives i stikordsform, skal du skrive, som du plejer.

Du skriver dispositionen som en hjælp til dig selv, når du skal holde dit oplæg, så tænk ikke på, om andre forstår dine stikord.

Lav dispositionerne ud fra eksamensspørgsmålene

Når du skal lave dine dispositioner, så skal du tage udgangspunkt i netop de eksamensspørgsmål, som du har fået af din lærer. Hvad der er relevant at tage med i dine dispositioner afhænger derfor af, hvilke eksamensspørgsmål du har fået udleveret.

Dispositioner består af centrale begreber, beviser og evt. eksempler

En disposition indeholder typisk en kort definition af centrale begreber og et eller flere beviser.

Det er typisk også en god idé at forberede et eksempel, hvor du brug...

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind