Noter

Her har vi lavet en oversigt over vores noter til funktioner:

Her er et uddrag af noterne om forskrift, graf og andre repræsentationsformer:

Parallelforskydning af grafer

 • Når vi laver en lodret parallelforskydning af grafen for funktionen f(x), så er den nye graf givet ved f(x) + k, hvor k er en konstant. Grafen forskydes op ad y-aksen, når k er positiv, og ned ad y-aksen, når k er negativ.
 • Når grafen for en funktion f(x) parallelforskydes i vandret retning, så er den nye graf givet ved forskriften f(- c), hvor c er en konstant. Grafen forskydes mod højre, når c er positiv og mod venstre, når c er negativ.
 • Når grafen for en funktion f(x) parallelforskydes c enheder i x-aksens retning og k enheder i y-aksens retning, så er den nye graf givet ved forskriften f(- c) + k, hvor c og k er konstanter.
  • Grafen forskydes op ad y-aksen, når k er positiv, og ned ad y-aksen, når k er negativ.
  • Grafen forskydes mod højre, når c er positiv og mod venstre, når c er negativ.

De fire repræsentationsformer

 • En funktion kan repræsenteres på flere forskellige måder. De fire repræsentationsformer, der typisk anvendes, er:
  • Funktionsforskriften
  • Grafen for funktionen
  • En tabel med sammenhørende x- og y-værdier
  • En sproglig beskrivelse af sammenhængen mellem x og y
 • Alle repræsentationsformer har nogle fordele og ulemper.
 • Vi kan i et vist omfang skifte mellem to repræsentationsformer. Der kan dog gå noget information tabt, når vi skifter, og vi kan derfor ikke altid skifte mellem alle repræsentationsformerne.

Teksten herover er et uddrag fra webbogen. Kun medlemmer kan læse hele indholdet.

Få adgang til hele Webbogen.

Som medlem på Studienet.dk får du adgang til alt indhold.

Køb medlemskab nu

Allerede medlem? Log ind